Meta Analiza Potwierdza Wysokie Ryzyko Udaru Przez Kokainę

Opublikowane przez Marysia Konopnicka w dniu


sklep z nasionami marihuany thc

Ostatnia metaanaliza pokazuje, że osoby zażywające kokainę są znacznie bardziej narażone na krwotok w mózgu i niedrożność naczyń mózgowych.

Po wciągnięciu przysłowiowej „kreski” kokainy osoby ją zażywające czują się pewnie i są pobudzone. Wzrasta ich tętno oraz ciśnienie krwi i poprawia się ogólny nastrój. Kokaina jest uważana za narkotyk zwiększający wydajność, ale substancja ta nie dostarcza ciału energii, ale zmusza je do wykorzystania swoich rezerw energetycznych, co nie pozostaje bez konsekwencji. Zostają wtedy mocno obciążone przede wszystkim naczynia krwionośne i wzrasta ryzyko udaru. Jak bardzo, to w ramach metaanalizy ustalił międzynarodowy zespół badawczy.

5-Krotnie Zwiększone Ryzyko Udaru Po Zażyciu Kokainy

Luis Rendon i jego zespół systematycznie przeszukiwali literaturę naukową. Zespół podsumował 36 badań z danymi dotyczącymi różnych typów udarów. Naukowcy doszli do wniosku, że kokaina pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru w porównaniu z osobami, które nie zażywają kokainy. Dotyczy to różnych rodzajów udarów.

Udar może objawiać się m.in. nagłym paraliżem, zaburzeniami widzenia, zaburzeniami mowy, osłabieniem mięśni lub dezorientacją. Najczęstszą przyczyną jest niedrożność naczynia krwionośnego w mózgu. W rezultacie dotknięty obszar nie jest już wystarczająco zaopatrzony w krew, a komórki nerwowe obumierają. Specjalistyczny termin to udar niedokrwienny.

Rzadziej występuje krwawienie do mózgu, kiedy naczynie krwionośne pęka. Krew wypływa i wywiera nacisk na otaczającą tkankę mózgową. Często dochodzi do nagłego, silnego bólu głowy. Krwawienie wewnątrz mózgu nazywane jest udarem krwotocznym. Jeśli krwawienie znajduje się między warstwami tkanki otaczającej mózg, mówi się o krwotoku podpajęczynówkowym.

Wyniki wskazują, że kokaina zwiększa ryzyko wystąpienia wszystkich rodzajów udaru, zarówno niedrożności naczyń mózgowych, jak i rzadszych krwotoków mózgowych. W każdym razie konieczna jest szybka pomoc medyczna.

Wysokie Ciśnienie Krwi, Zwężenie Naczyń i Uszkodzenie Naczyń Jako Przyczyny

Istnieje kilka przyczyn zwiększonego ryzyka udaru spowodowanego zażywaniem kokainy. Na przykład ostre zażywanie kokainy powoduje nie tylko zwężenie naczyń krwionośnych, ale także wzrost ciśnienia krwi. Wcześniejsze badania wykazały, że w ciągu pierwszych 24 godzin od ostatniego zażycia kokainy ryzyko udaru wzrasta prawie sześciokrotnie.

Szczególnie częste zażywanie kokainy powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych, ponieważ kokaina atakuje warstwę komórek wyściełających wnętrze naczyń krwionośnych. Zwiększa to ryzyko pęknięcia naczyń krwionośnych i późniejszego krwotoku.

Częste Powikłania Po Udarze w Przypadku Zażywania Kokainy

Metaanaliza wykazała również, że osoby zażywające kokainę są bardziej narażone na dalsze powikłania po udarze w porównaniu z pacjentami, którzy nie zażywali kokainy. W ten sposób zwiększa się nie tylko ryzyko napadów drgawkowych. Osoby zażywające kokainę po udarze również częściej umierają niż inni pacjenci.

Autorzy metaanalizy wskazują, że osoby zażywające kokainę po udarze mogą wymagać dodatkowych środków medycznych, na przykład w celu zmniejszenia lub szybszego wykrycia ryzyka kolejnego napadu. Osoby, których to dotyczy, powinny zatem bez wahania podejść do kwestii zażywania kokainy, o ile mogą to zrobić. Lekarze są zobowiązani do zachowania tajemnicy lekarskiej.

Źródła:
Rendon, L. F., Malta, S., Leung, J., Badenes, R., Nozari, A. & Bilotta, F. (2023). Cocaine and Ischemic or Hemorrhagic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Evidence. J. Clin. Med., 12(16), 5207;


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


uprawa marihuany i konopi na seeds.com.pl
Copyright © seeds.com.pl - O uprawie, hodowli marihuany, konopi indyjskich wiemy wszystko.